Ετήσια κάρτα

Χιονοδρομίας

Image
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
 
Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα ταυτόχρονα με την αγορά του, τους όρους του παρόντος, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Τα εισιτήρια είναι προσωποποιημένα και ισχύουν μόνο για το άτομο για το οποίο εκδίδονται.
 • Απαγορεύεται η χρήση του εισιτηρίου από άλλο άτομο.
 • Απαγορεύεται η διανομή και η μεταπώληση των εισιτηρίων.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού. Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται ότι η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά εύφλεκτων υλών.
 • Σε καμία περίπτωση τα εισιτήρια ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
 • Σε περίπτωση μη λειτουργίας του κέντρου για λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά όπως απεργίες, κυβερνητικές απαγορεύσεις, ασθένειες, κακές καιρικές συνθήκες κ.λ.π. τα εισιτήρια ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ.
 • Το χρονικό διάστημα 24/12/2022 έως 08/01/2023 καθώς και ΟΛΑ ΤΑ Σ/Κ & ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ θεωρούνται "ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ". Όλες οι άλλες ημέρες θεωρούνται ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
 • Για το οικογενειακό απαιτείται η επίδειξη ταυτοτήτων συζύγων και ανήλικων παιδιών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μέγιστος αριθμός ενηλίκων: 2)
 • ΑμεΑ (>80% αναπηρία): ΔΩΡΕΑΝ (με επίδειξη κάρτας και ταυτότητας)
 • Παιδιά <5 ετών: 2,00€ (δεν δίδεται μεμονωμένα παρά μόνο συνοδευτικά με το εισιτήριο γονέα ή το οικογενειακό)
 • Κόστος αγοράς πλαστικής κάρτας  RFID για κάθε άτομο: 2,50€. Οι κάρτες δεν επιστρέφονται.
 • Κάθε κάρτα RFID πωλείται έναντι 2,50€ με δυνατότητα πολλαπλής χρήσης (κατόπιν επαναφόρτισης). Η κάρτα RFID ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. Για αγορά εισιτηρίου με χάρτινη κάρτα RFID μιας χρήσης η χρέωση είναι 2,00€ μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση εξάντλησης των πλαστικών καρτών RFID πολλαπλών χρήσεων γίνεται υποχρεωτικά χρήση των χάρτινων καρτών RFID μιας χρήσης.